Sunday, January 18, 2009

Cuốn tiểu thuyết vừa hài...

The Time top ten list looks cool...in Vietnamese:

Một tiểu thuyết về đời sống nhân viên văn phòng lấy bối cảnh của một công ty vô danh đang trên đà thất bại. Personal Days khắc hoạ sự căng thẳng ngày càng tăng trong văn hoá công ty, mọi người sống ngày càng khép kín và nhạy cảm với từng trường hợp sa thải đến mức không còn chịu đựng nỗi lẫn nhau. Cuốn tiểu thuyết vừa hài hước vừa đầy chất hiện thực trong giai đoạn suy thoái kinh tế hiện nay.

No comments: